Home

Klarspråk utbildning

Klarspråk - utbildning och kurse

Klarspråk står för myndighetsspråk som går bra att läsa och förstå. Sedan 2009 är det lag på att allt språk i det offentliga ska vara vårdat, enkelt och begripligt. På våra utbildningar för myndighetsskribenter diskuterar vi vad det innebär i praktiken och gör övningar som gör er effektivt klarspråkliga Lär dig klarspråk. Med en utbildning i klarspråk lär du dig hitta ett enkelt sätt att skriva om ditt ämne. Resultatet blir tydliga och begripliga texter som når fram till mottagaren. Läsarna får förtroende och för dig samtidigt som det blir färre missförstånd, vilket spar tid och pengar inom organisationen Med en utbildning i klarspråk lär du dig att skriva texter som är tydliga och begripliga och som når fram hos mottagaren. Färre missförstånd spar tid och pengar inom organisationen och ger också ökat förtroende. Om du har bestämt dig för att ändra språket inom organisationen hjälper vi gärna till Jag håller en utbildning i klarspråk för dig och dina medarbetare. Utbildningen är cirka tre och en halv timme lång och omfattar såväl teori som praktik. Före utbildningen kommer jag att behöva några texter från er för att kunna anpassa utbildningen utifrån er verksamhet och era texttraditioner Under kursdagen går vi igenom verktyg som gör era texter mer effektiva, vi går igenom grundläggande skrivprinciper och övar på att skriva effektiva och mottagaranpassade texter. De deltagare som vill ha återkoppling på en egen text är välkomna att skicka in 2-5 sidor. Skicka gärna en längre text, då granskas 5 sidor

Klarspråkstjänster - Klarspråksakademie

 1. Utbildningen är ett obligatorisk delmoment för ansvariga huvudredaktörer. För att bli diplomerad huvudredaktör i Polopoly ska samtliga delmoment ske inom en 24 månaders period (huvudredaktörs utbildning i Polopoly samt utbildningarna i juridik på internet, sökmotoroptimering och att skriva klarspråk på webben)
 2. Klarspråk. Att arbeta med klarspråk; Att skriva klarspråk. Webbutbildningen Att skriva bättre; Klarspråkstestet; Utbildningsmaterialet Skriva på myndighet; Handböcker och lästips; Rapportera oklart språk; Språkrådets klarspråksarbete; Klarspråkskristallen; Bulletinen Klarspråk; In English; Minoritetsspråk; Namn; Nyord; Språk och it; Språkpolitik; Eveneman
 3. Klarspråk för juristen Kursen vänder sig till dig som arbetar med juridiska texter inom både privat och offentlig sektor. Du får hjälp att hitta en ny juridisk stil som strävar bort ifrån den pompösa och ålderdomliga traditionen

Utbildning i klarspråk - lär dig skriva tydligt och enkelt

Utbildningen vänder sig främst till webbredaktörer, kommunikatörer och skribenter. Inga förkunskaper krävs. Vi rekommenderar dock att du går vår introduktionsutbildning om digital tillgänglighet inför utbildningen. Introduktionsutbildningen finns även som filmklipp. Om utbildningen. Klarspråk är grunden för all begriplig kommunikation Begriplig juridik Välkommen! Kontakta oss på telefonnummer 08-33 44 25 Vi Avtal . Vi upprättar alla typer av avtal som er verksamhet behöver som exempelvis anställningsavtal, aktieägaravtal, uppdragsavtal och avtal för era kunder. Avtal som är begripliga och så korta som möjligt. Tvister. Befinner sig er verksamhet i en tvist biträder vi er oavsett om det Start Läs mer Lär dig grunderna egen hand med Språkrådets webbaserade utbildning Detta koncept bygger en internutbildning från Försäkringskassan. Klarspråkstestet . Testa om du skriver så att folk förstår - gratis test från Språkrådet webben Vill du lära ut Klassiskt Klarspråk finns även Handledarutbildning och Lärarutbildning som du kan läsa mer om här ovan samt på www.adito.se så snart sidan är uppdaterad. Vi erbjuder även seminarium och utbildningar för olika målgrupper. Nedan några exempel: 1. Ditt sätt att kommunicera avgör din framgång som chef Nercias utbildning Klarspråk ger deltagarna kunskap i att skriva en klar, lättfattlig svenska i stället för kanslisvenska

Plain Language Working group (ILPWG) arbetar för att hitta en gemensam standard och definition för klarspråk. Arbetsgruppen undersöker också möjligheten till en standardiserad utbildning för konsulter som arbetar med klarspråk. De konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning definitioner klarspråk som kommunikation Checklista för klarspråk. Använd gärna SLU:s checklista för klarspråk när du granskar texter - dina egna eller kollegors. Språkrådets klarspråkstest. På Språkrådets webb finns klarspråkstest för två olika dokumenttyper. Klarspråkstest för beslut; Klarspråkstest för rapporte Klarspråk i socialtjänsten. Att skriva i socialtjänsten är utmanande på många sätt. En och samma text behöver ofta möta både lagens krav och brukarens behov. I socialtjänsten möter du människor som behöver oerhört tydliga och lättbegripliga texter. Många av läsarna har svag svenska, eller en mycket stressad tillvaro Svenska Stenarna erbjuder utbildningar, föreläsningar och kurser: Utbildningarna handlar ofta om att skriva på klarspråk och lättläst svenska. Föreläsningarna gäller mestadels Att kommunicera i det mångkulturella Sverige. Kurserna i svenska för invandrare ges både individuellt och för grupper På Språkrådets webbplats www.sprakradet.se finns två utmärkta hjälpmedel för den som vill förkovra sig i klarspråk: webbutbildningen Att skriva bättre och Klarspråkstestet. Kursen Att skriva bättre innehåller både allmänna skrivråd och specifika råd för webbtexter och e-post, och dessutom råd om längre texter och beslutstexter

Klarspråksutbildning - Jeppsons ordbru

Klarspråk innebär att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt I utvärderingarna efter utbildningen har det funnits en rad önskemål om att jobba vidare med frågan på förvaltningen och följa upp utbildningen medan kunskapen är någorlunda färsk inspirerande föreläsningar om kommunikation och klarspråk; personlig respons till varje skribent; skrivgrupper som träffas regelbundet och ger varandra respons på texter; Läs vad som ingår i de vanligaste utbildningarna vi erbjuder. Du kan också läsa vilka öppna utbildningar vi kommer att hålla framöver. Inte bara kunskaper

Klarspråksarbete i offentlig verksamhet. Kursen vänder sig till yrkesverksamma med kommunikationsuppgifter eller kommunikationsansvar i offentliga verksamheter, till exempel handläggare och kommunikatörer inom myndigheter och förvaltning. I kursen tränas de studerande i att skriva och granska arbetsrelaterade texter med avseende på genre, mottagare. Med en utbildning i klarspråk lär du dig att skriva texter som är tydliga och begripliga och som når fram hos mottagaren. Färre missförstånd spar tid och pengar inom organisationen och ger också ökat förtroende

Klarspråk Institutet för juridisk utbildnin

NE lanserar webbaserad utbildning i klarspråk - att skriva så att mottagaren förstår. NE introducerar en klarspråksutbildning som vänder sig till kommuner, myndigheter och annan offentlig verksamhet. - I Sverige finns en språklag vars riktlinjer säger att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Tyvärr är det inte alltid så Utbildning i Klarspråk. Vill du veta mer? Klicka här. Seniorkonsulter Möte tre av våra mest erfarna medarbetare. Fredrik Dahlin Projektledare, kreatör, systemdesigner, programmerare, kompositör och musiker. Jag ansvarar för att grafisk form, manus och teknik fungerar tillsammans och att kunden blir nöjd över slutresultatet

Att skriva klarspråk och bli hittad på webben

Klarspråk 24 mars 2021

Vad är klarspråk? Klarspråk är motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Men det betyder inte att klarspråk är ett simpelt språk, utan ett språk som är tydligt och korrekt. I rikstermbanken definieras klarspråk som ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna Det finns mycket kunskap om att skriva bra texter. Här hittar du verktyg och mallar som kan hjälpa dig i ditt skrivande Utbildningen tar upp Västra Götalandsregionens klarspråksarbete i allmänhet, vilket gör att du inte behöver gå både denna och utbildningen Klarspråk - Skriv för att bli förstådd. Upplägg: 1. Förinspelad föreläsning: Ca två veckor före kursdatum får kursdeltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning Skriva effektivt - en populär utbildning. Den 4 oktober genomförde Myndighetsnätverket utbildningen Skriva effektivt. Ett gäng engagerade deltagare från fyra olika myndigheter lärde sig bland annat smarta knep i Word, att ge feedback på varandras texter, att målgruppsanpassa och att omvandla lagspråk till klarspråk Klarspråk i offentlig verksamhet Textbyrån Meningsbygget hjälper företag och organisationer att kommunicera mer effektivt i skrift. Du kan få hjälp med språkgranskning, skriva nya texter, utbildning, skrivcoachning och klarspråk

Att skriva klarspråk - Institutet för språk och folkminne

Det har inspirerat oss att utveckla ett handledarmaterial samt tillhandahålla en utbildning för dem som vill utbilda sig till handledare och/eller lärare. Utbildningen vände sig i början till lärare som ville leda träningar för lärargrupper som utbildade sig i Klassiskt Klarspråk Föredrag om skrivande och klarspråk. Utbildningar och skrivstöd, både i grupp och individuellt. Copywriting och översättning. Hör av dig till mig så går vi igenom dina behov. Anna Holmgren, Språkkonsult på Ordbyrån. Om mig Jag som driver Ordbyrån heter Anna Holmgren Legitimeringar av klarspråk i en utbildning för myndighetsskribenter , Från demokratisk rättighet till tips och småknep i skrivandet: Några nedslag i det svenska klarspråksarbetet och under hösten 2016 kommer jag att arbeta med att ta fram en kunskapsöversikt för Språkrådet Utbildning i klarspråk på distans Önskas en skräddarsydd utbildning i klarspråk på distans? Vill ni lära er skriva lättläst? Under pandemin blev flera av mina föreläsningar inställda, tills vi kom på att de gick att direktsända Digitala texter. Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Grundläggande behörighet. Kursen har ett särskilt fokus på digital textproduktion i myndigheter, företag och organisationer. Med utgångspunkt i språklagen introducerar kursen till begreppet klarspråk

Min utbildning. Jag är examinerad språkkonsult i svenska, vilket innebär att jag har gått Språkkonsultlinjen vid Stockholms universitet. Utbildningen är på 100 poäng, och anordnas vartannat år. Mitt examensarbete var en studie om politikers talarspråk - Ingvar Carlssons tal och talskrivare (ISBN 91-86762-39-7) Skriv rapporter och beslutsunderlag av hög kvalitet. Både korta beslutsunderlag och långa rapporter behöver vara tydliga och effektiva. Utveckla dina färdigheter i att skriva utredningar, och lär dig grepp för att skriva mer effektiva texter, under denna både roliga och matnyttiga utbildningsdag. En utredning kräver exakthet

Nyckelord: klarspråk, myndigheter, normer, verksamhet, intervju. Innehåll Textgranskarna har olika utbildningar, exempelvis översättarutbildning eller språkkonsultutbildning, och har genomgått ett prov innan de börjat arbeta på riksdagen. D 2 dagar. Från 8 900 SEK. Flera orter (2) Öppen utbildning, Onlineutbildning. PBL - Plan- och bygglagen, grundkurs - 2 dagar - företagsutbildning. Klicka i för att jämföra. Byggutbildarna. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Reglerna som revideras regelbundet påverkar allt byggande.. Wikoms grundkurs i klarspråk tar sikte på textens funktion för läsaren. Vad gör en text lätt respektive svår, och hur skapar man riktigt läsvänliga texter? Diskussion och exempel får stort utrymme när vi tillsammans med kursdeltagarna reder ut hur klarspråk fungerar och vilken nytta det gör. Kursen utgår från språklagens krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara.

När jag tar fram klarspråk mäter jag ofta textens begriplighet och hur mycket av handläggarnas tid som det begripliga brevet sparade. När jag håller utbildningar mäter jag hur mycket studenten har utvecklats i sin förmåga. De olika områdena betonar olika delar, men grunden i all kommunikation är alltid densamma Tala klarspråk om läkarutbildning utanför Sverige. Läkarförbundet bör både på nationell och EU-nivå driva frågan om lagstadgad AT-tjänstgöring för studenter som utbildat sig utanför Norden, skriver Josef Davidsson. Josef Davidsson. AT-läkare, Skånes ­universitetssjukhus, Lund. Josef.Davidsson@gmail.com

Legitimeringar av klarspråk i en utbildning för myndighetsskribenter. Paper i proceeding, refereegranskad Författare. Andreas Nord | Institutionen för svenska språket. Lena Lind Palicki | Extern. Publikationsår 2014 Publicerad i Språk i undervisning. Rapport från ASLA:s. Yh-utbildning. Distans. 1 år. SKRIV! - distansutbildning. Skeppsholmens Folkhögskola. Grundkursen vänder sig till dig som kommit igång med eget skrivande men inte nödvändigtvis börjat formulera dig kring det. Syftet... Folkhögskoleutbildning. Distans. Journalistiskt skrivande - Distans Klarspråk Språkinstitutet arbetar främst med att främja klarspråk på statliga myndigheter, kommuner och centrala samhällsnyttiga organisationer. Termen klarspråk ska inte blandas samman med termen lättläst som handlar om texter som är skrivna på ett sätt som ska vara särskilt lätt att läsa, med bland annat korta meningar och enkla ord Uppsägning på grund av personliga skäl består typiskt sett av tre situationer: Misskötsamhet. Exempelvis att den anställde gång på gång kommer för sent till jobbet eller gör annat på sin arbetstid som att surfa på internet eller prata i telefon med vänner. För att nämnda situationer ska räcka till för en uppsägning så måste.

Barbro Ehrenberg-Sundin. Barbro Ehrenberg-Sundin var språkexpert i Regeringskansliet åren 1980 - 2007. Förutom att delta i granskningen av författningar och andra viktiga texter ledde hon utbildning och skrev handböcker för författningsskrivare och kommittésekreterare med flera skribenter i Regeringskansliet och på myndigheter Alla elever oavsett ålder har rätt till klarspråk om hur de klarar sig när det gäller de kunskaper och färdigheter som vuxenvärlden anser att skolan ska ge dem. kring undervisning så är det rent farligt för Sverige som är beroende av att nästa generation får en acceptabel utbildning för att kunna klara sig Dags för klarspråk om sjukförsäkringen! Vi representerar 3,5 miljoner arbetstagare och vi har varit mycket tydliga med att sjukförsäkringen behöver moderniseras och förstärkas så som föreslås i Claes Janssons utredning. Därför var budgetpropositionen i dessa delar en stor besvikelse, skriver ordförandena för LO, TCO och Saco Kursplan. 7,5 högskolepoäng. Kurskod: 5SV199. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Svenska G1F. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå

Klarspråk, begriplig information och tillgänglighet - Funka

Kurser och föredrag om begriplig kommunikation

Intern utbildning. Det finns ett stort antal medarbetare i Ystads kommun som har behörighet att redigera sidor på ystad.se. Oftast är dessa rättigheter kopplade till områden på webbplatsen som är knutna till den kommunala verksamhet personerna jobbar inom Begreppet klarspråk introduceras, och deltagarna övar sig i att tillämpa klarspråksprinciper i egen och andras 2021 - 02 maj, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-05805. Kandidatexamen med valfri inriktning. 100% akademiska poäng 13 700 SEK 13 700 SEK Institutionen för. Klarspråk och kommunikation. Anmäl dig här! Utbildningen syftar till att skapa ett bättre företagsklimat genom tydligare och enklare kommunikation, för att på så sätt öka förtroendet och tilliten mellan kommun och företag. Utbildningen anpassas uitfrån syfte och antal deltagare

Det är du och dina medarbetare - och vad ni kan, vill och gör - som är verksamhetens intellektuella kapital. Er kompetens och förmåga att skapa relationer och strukturer, utveckla och nå resultat. Gör ResultatAnalys, BalansAnalys och Re-Vision och se hur det intellektuella kapitalet påverkar ert resultat - i klarspråk Oavsett dina behov har Poppius möjlighet att erbjuda kvalificerade utbildningar. Tillsammans går vi igenom era behov och kommer i samråd med dig fram till vilken lösning som passar bäst. Tre timmar, en heldag eller en längre utbildning, vi kan erbjuda flexibla lösningar. Exempel på skräddarsydda kurser: Klarspråk; Skriv bättre i jobbe

Webbredaktörens skrivhandbok : klarspråk på nätet Sjunde upplagan : Stockholm : Prodicta förlag, 2020 - 344 sidor ISBN: 9789198125047 LIBRIS-ID: q244gbbrnntwh53 utbildning där enskilda kan lära sig klarspråkets språkliga kännetecken. Dessutom till-handahåller de ett test som kan hjälpa skribenter på myndigheter att avgöra ifall deras texter följer klarspråksråden2. För att avgränsa denna studie definierar jag klarspråk Klarspråk och tillgängliga dokument. Tundell och Salmson AB: 08-720 20 80 Veronica: www.tundellsalmsonaudio.se: Experter på syntolkning, talat ljud och tillgänglighet. Uttryckeriet: 070-396 84 66 Ulrika: www.uttryckeriet.se: Klarspråk och tillgängliga dokument Utbildning med både teori och övningar (tre timmar). Vi lär ut grunderna för att skriva begripligt för alla. Det handlar om rubriker,luftiga texter, fetmarkerade nyckelord, punktlistor och sammanfattningar. Om att göra urval och lyfta fram det viktigaste. Om att förstå textens mottagare

pedagogiskt och förklarar innebörden av klarspråk. Skribenten får på så sätt ett tillfälle till utbildning samtidigt som det mäter kvalitén på texten. Kriterier för hur vi har bedömt texterna För att vi skulle få ett mått på begripligheten i texterna som går att utvärdera har vi valt att sätta poäng på resultaten En lärare talar klarspråk om katastrofen i att utbilda muslimska barn: Jag har varit lärare (historia-geografi-samhällskunskap) i över 20 år. Jag har arbetat i 5 förortshögskolor, inklusive två Zeps (Prioriterade utbildningsområden) och ett lärosäte klassificerad som våldszon Läsare som möter krångliga ord och en trasslig röd tråd tröttnar snabbt. Låt klarspråk hålla intresset uppe! Det gör dessutom skrivprocessen smidigare. Målet med kursen är att stärka din roll som skribent - så att dina texter når fram och ger resultat. Vi fokuserar på hur man skriver vårdat,..

Engelska i klarspråk Göteborgs universite

 1. Klarspråk är en intern utbildning för alla anställda på Jordbruksverket. En utbildning i flera steg i hur man skriver rätt, tydligt och begripligt. Hösten 2013
 2. Information: Utbildningen vänder sig till dig som skriver tjänsteutlåtanden, manualer, rapporter och liknande. Du får veta vad som döljer sig bakom begreppet klarspråk och får prova metoder som gör dina texter lätta att förstå så att du får fram ditt budskap
 3. 2018-nov-19 - Hur kan du förbättra din kommunikation? Hur anpassar du din text till mottagaren? Klarspråk på en språklig nivå men också som ett tillvägagångssätt
 4. Kursen ger instruktioner och praktiska råd om hur skriftlig kommunikation på engelska kan göras mer tillgänglig och läsarorienterad. Kursen täcker frågor som: vad är (och vad är inte) Plain English? Hur ser den historiska utvecklingen av Plain English ut och vilket behov finns av dess tillämpning..
 5. e-postadress och webbplats i denna webbläsare till nästa gång jag skriver en kommentar. Prenumerera på Språkbrevet och Språkkvisset
 6. dre grupper både för personal som skriver till nämnder och myndigheter, och personal som skriver för kommunens webbplats och intranät. Nyanställda ska efter hand få en internutbildning i klarspråk

Klarspråk är myndighetstexter som är skrivna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk (Institutet för språk och folkminnen 2016). Så här definierar språkrådet de tre begreppen: Med vårdat språk menas att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer och kunna förstås av den enskilde Bland annat kan man lära sig klarspråksskrivandets grunder och träna sig i att skriva bättre texter med hjälp av webbaserade utbildningar och klarspråkstest. På språkrådets webbplats www.sprakradet.se finns två utmärkta hjälpmedel för den som vill förkovra sig i klarspråk: webbutbildningen Att skriva bättre och Klarspråkstestet Klarspråk ; Processkartläggning ; Mötesteknik ; Läs mer om delprojekten. Utöver utbildningar har projektet också erbjudit seminarier och workshops, t ex workshop Motiverande Samtal, Open Space om yrkesrollen, Goda exempel Klarspråk ska prägla universitetets alla texter. Klarspråk innebär att texterna ska: vara anpassade till mottagaren; ha en ändamålsenlig struktur; vara klara och tydliga; ha ett vårdat, enkelt och begripligt språk; vara tillgängliga; ha en respektfull ton. Umeå universitet är ett svenskspråkigt universite Du kan prenumerera på bulletinen Klarspråk, göra ett klarspråkstest eller gå en webbutbildning i att skriva klarspråk. För dig som är intresserad av utvecklingen av goteborg.se rekommenderar vi historien om hur Göteborgs Stad fick sin första webbplat

Skriva klarspråk Nacka kommu

 1. Lärandemål. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: - tolka och redogöra en uppdragsgivares kommunikativa behov för webbmediet. - anpassa utformningen av information efter målgrupp, kontext och innehåll. - utforma ett navigationssystem för en webbplats. - redogöra hur man utnyttjar etablerade webbkonventioner
 2. arie
 3. t språkpolitik och klarspråk t språkets samhälleliga och sociala variation t språkförändring t flerspråkighet och interkulturell kommunikation t språkrådgivning, problemlösning och språkundervisning i arbetslivet t språkteknologi och språkanvändning i nya medier. Språkkonsultprogrammet är en utbildning inom humaniora. Hu

klarspråk Språktidninge

 1. Utbildning. Fil kand i kulturantropologi och engelska; Journalistutbildning; TV-producentutbildning; Political science and Classic Philosoph
 2. Men hur ser utbildningen ut? Naturligtvis anpassar jag utbildningen till varje persons eller företags önskemål, både vad beträffar innehåll och tid. Låt mig ge några exempel på utbildning i retorik. A. Fyrtio. Kontakta mig så berättar jag mer
 3. Vi hjälper männiksor möta vardagens utmaningar, förebygga och lösa konflikter och andra kommunikations- och relationsproblem och må bättre. Vill du att jag visar hur når du mig på 0733-945388 eller ola@relationerochlarande.nu
 4. för utbildning kultur och kommunikation EXAMENSARBETE SVA303 15 hp VT20 Hur lättläst är Energimyndighetens klarspråk? klarspråk i myndighetstexter, klarspråk och utformning av språk på internet, samt klarspråksarbetet hos andra specifika myndigheter

Namn på skolor och förskolor inleds med stor bokstav då de syftar på skolenheten eller byggnaden. Då namnet har karaktären av funktion (miljöskola, grundsärskola, lägerskola, ferieskola, grundskola, gymnasieskola eller bara skola och förskola) används liten begynnelsebokstav Funktionsrätt Stockholms läns samverkan med Inera handlar om att anpassa Region Stockholms digitala tjänster så att de är tillgängliga. Inera äger och utvecklar till exempel 1177 och Journal via nätet. På årets första samverkansmöte diskuterade vi olika typer av användare och kom med synpunkter på den digitala tillgängligheten Utbildningar på gång just nu Här hittar du de utbildningstillfällen som är aktuella just nu. LTU Business ger öppna och företagsanpassade utbildningar med hög kvalitet både i privat och offentlig verksamhet, ofta i samarbete med forskare från världsledande och starka forskningsområden Fortsättning klarspråk Hänvisning till lag Exempel: Du kan söka bygglov enligt bestämmelserna i plan-och bygglagen, förkortad PBL. För hänvisning till specifik bestämmelse skriv, Enligt 9 kapitlet 3-4 §§ plan-och bygglagen. Framtidens utbildning utan slut. Publicerad 2015-05-07. Lärosätena ställs inför nya utmaningar när allt fler jobb försvinner i spåren av ökad datorisering. Värdet på traditionella utbildningar spås minska medan kraven på livslångt lärande ökar. Våga tala klarspråk.

Klarspråk utbildning - gå vår kurs för att bli effektivare

 1. Välkommen till utbildning och certifiering som första hjälpare. Datum och omfattning. Kursen är på två dagar och det är viktigt att du deltar båda dagarna för att bli godkänd och certifierad. Du kan välja mellan: 5-6 oktober (fullbokat) 7-8 oktober (fåtal platser
 2. mentor inom offentlig sektor efter kursens slut
 3. Skola och utbildning Trafik Turism Vård och omsorg Bostad Sport Bandy Bordtennis Fotboll Friidrott Handboll Innebandy Ishocke
 4. EC Utbildning erbjuder utbildning, framförallt med fokus på tillämpad IT och data, i nära samarbete med företag i branschen. Detta gör att du som studerande får... en utbildning som överensstämmer med arbetsmarknadens behov. Anställningsstatistiken talar klarspråk: 9 av 10 våra studerande får arbete efter utbildningen. Visa me
 5. I rollen som kommunikatör med inriktning mot klarspråk kommer du att arbeta med att planera och genomföra Kemikalieinspektionens externa och interna kommunikation. I dina arbetsuppgifter ingår att: - skriva, bearbeta och publicera texter och annat innehåll för intranätet, den externa webbplatsen och andra kanale
 6. S kiss systematisk kvalitetssäkring av utbildningar Projektgruppen har sedan november 2015 arbetat med att utforma SLU:s systematiska kvalitetssäkring av utbildningar. används klarspråk konsekvent, och informationen ges på svenska och på engelska
 7. Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt. Rättsområdet utvecklas snabbt både på svensk och EU-nivå

Haikola efterlyser klarspråk om forskningsanknytning Heltidsstudier och forskningsanknytning är begrepp som inte stämmer med verkligheten. Det konstaterar utredaren Lars Haikola i betänkandet Högre utbildning under tjugo år. 7 september, 2015 Text: MarieLouise Samuelsso Här följer ett urval av våra kunder och uppdrag. Adecco IT-systemutbildning inkl. attitydpåverkan. AFA Försäkring Utbildning i IA-systemet, ett incidentsrapporteringssystem. Aktiespararna Aktieskola, blandad utbildning med e-learning, webbföreläsning och lärarledda delar. BB Stockholm Handledning för nyblivna föräldrar. Biacore Utbildning i kinetik; hur snabbt ämnen tas upp. Hur du skriver klarspråk. Grunderna som alla bör känna till. Dessa delar kan du köpa. Vad du ska tänka på när du skriver olika sorters text. Lär dig formulera brev, e-post, beslut, rapporter och andra texter så att du blir både läst och förstådd. Klarspråk i sociala medier. Hur social får man vara? Vad som är specifikt för din. I min utbildning ingick såväl strategiska som operativa aspekter av analys, utformning och anpassning av text och kommunikation. Språkvård, språkpolitik och klarspråk är viktiga delar av utbildningen och genomsyrar många av kurserna. Under mitt sista år specialiserade jag mig inom svenska i en flerspråkig miljö Utbildning och forskning Studentcentrum Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå Följ svenska skrivregler, använd klarspråk i enlighet 3 med Språkrådets riktlinjer och använd inte ondiga versaler. 3. Begrepp och definitioner f

Löfven måste tala klarspråk med Abbas | SvDEn noobs resa i minecraft,

Kurser Skriv bättre rapporter, webbtexter

Jag har haft den stora förmånen att prata om klarspråk med samtliga anställda på en myndighet - generaldirektör, reception, ledningsgrupp, press, jurister, kommunikatörer, handläggare - alla helt enkelt. Smart tänkt, för då har alla samma grund att stå på. Behöver din myndighet eller arbetsplats en digital föreläsning eller utbildning om något språkligt

Klarspråk i kommunen - Institutet för de inhemska språkenGod jul och gott nytt år 2019/2020! – Bibblan svarar-bloggenLE MediaLämna - Institutet för de inhemska språkenDärför ska kyrkan vara exkluderande | Hanna-Karin Grensman
 • Ariel Stormen.
 • DS 160 form pdf.
 • TIA Portal Kommunikation.
 • Klockan i Finland.
 • Nissan Navara D40 flakmått.
 • Maskros smoothie.
 • Klassisk skolmat recept.
 • Vicia faba crecimiento.
 • Joomla forum Template.
 • Mickey Rourke net worth 2020.
 • Bilka åbningstider Esbjerg.
 • Banankaka med olja.
 • Simtaminte dex.
 • Foam Lance.
 • Sonntagsjob Vorarlberg.
 • Vilken grupp är mest utsatt för kränkningar på internet.
 • Akshay Kumar age 2020.
 • Vitt Kakel 20x20.
 • Celtic Ticket Office opening hours.
 • Anlage S 2019 bundesfinanzministerium.
 • Halo Reach descargar.
 • Antminer S9 profitability.
 • Anmachsprüche.
 • Skivstångsställning billig.
 • Events auf dem Bodensee.
 • Hasselblad analog kamera.
 • Barnkalas mat.
 • Karpe Diem album.
 • Pumptrack Lienz.
 • Vattentät ryggsäck MC.
 • Hur gammal är Henry Danger.
 • Tikei Mineral foundation test.
 • Gelatin recept.
 • Natrium neutroner.
 • Netnobody diss track ed ksi diss track.
 • Får man röka på balkongen 2020.
 • Java static class.
 • Ferienanlage Seeblick Hohenkirchen.
 • Kaufland Itzehoe Angebote.
 • Sikorsky helicopters models.
 • Bitsmejsel Jula.